Jak podłączyć butlę i ją prawidłowo użytkować

W niniejszym artykule prezentujemy podstawowe informacje na temat prawidłowego podłączenia butli gazowej i jej prawidłowego użytkowania. Zamieszczone informacje ….

Instrukcja podłączenia butli

  1. Usuń foliową plombę zabezpieczającą i sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
  2. Odkręć plastikową zakrętkę.
  3. Sprawdź czy wylot zaworu posiada gumową uszczelkę, której stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeżeli jest ona uszkodzona lu posiada jakieś inne oznaki zużycia skontaktuj się z dostawcą w celu jej wymiany.
  4. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu, operacja nie wymaga specjalnych narzędzi, wystarczy zrobić to ręką.
  5. Otwórz zawór butli powoli – wystarczy jeden obrót.

Jak rozpoznać właściwie napełnioną butlę?

  • Każda butla gazowa powinna posiadać tabliczkę znamionową z informacją o jej ciężarze netto, maksymalnej ilości (wadze) gazu oraz datą ważnej legalizacji.
  • Każda butla powinna posiadać Instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji tej znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła butlę i telefon kontaktowy.
  • Każda butla powinna posiadać zaślepkę na zawór, który zabezpiecza przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli.
  • Każda butla powinna posiadać na zaworze butli folię termokurczliwą pełniącą rolę plomby. Plomba ta świadczy o tym, że butla jest pełna, a także identyfikuje firmę napełniającą.